Pierwszy dzień marca, piątek, był datą wyjątkowego spotkania – Forum Przedsiębiorców Powiatu Wielickiego. Wydarzenie to miało miejsce w prężnie działającym Hotelu Soray. Celem spotkania było nie tylko zaprezentowanie możliwości uzyskania środków na rozwój działalności gospodarczej, ale również zacieśnienie więzi między lokalnymi przedsiębiorcami.

Powitaniem gości zajęła się Monika Rzuciło, pełniąca funkcję dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce. Nieodłączną częścią forum była prezentacja idei stojącej za cyklicznym organizowaniem tego typu eventów. O tym mówił Adam Kociołek, starosta wielicki. W swoim przemówieniu zaznaczył, iż powstające w regionie przedsiębiorstwa stanowią dzisiejsze bogactwo Powiatu Wielickiego – równie cenne, co kiedyś sól.