Miasto i Gmina Wieliczka kolejny raz mogą się poszczycić tytułem „Samorządowego Lidera Edukacji”. Nagroda ta została wręczona podczas 13. Edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”. Wydarzenie to miało miejsce w Katowicach 19 marca. Na ceremonii wręczenia nagród Miasto i Gminę Wieliczka reprezentowali: Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł, Agnieszka Szczepaniak pełniąca rolę zastępcy Burmistrza ds. Społecznych, Anna Całka będąca dyrektorem Wydziału Szkół i Przedszkoli oraz Magdalena Golonka, dyrektor Wydziału Kultury Sportu i Komunikacji Społecznej.

Jednak to nie jedyny tytuł, jaki przyznano Wieliczce. Miasto otrzymało również miano „Lidera wśród Liderów” – prestiżowy certyfikat nadawany samorządom, które zdobyły tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji” już dziewięć razy z rzędu. Nagroda ta jest dowodem na to, że polityka oświatowa, którą realizuje jednostka samorządowa, jest strategiczna, ma charakter długofalowy i jest traktowana przez władze gminy jako priorytet.

Na uwagę zasługuje również kolejne specjalne wyróżnienie – Medal Edukacyjny „Szafir jakości 2024”. Jego laureatem został Burmistrz Wieliczki dr Artur Kozioł. Nagroda ta jest uznaniem dla jego osobistego zaangażowania w budowanie kultury jakości i kształcenia w szkołach i placówkach, które podlegają Wieliczce.