Abp Marek Jędraszewski w swoim kazaniu podczas Mszy Świętej ku czci świętej Barbary, patronki górników, odprawionej w kaplicy św. Kingi w Kopalni Soli w Wieliczce, podkreślił znaczenie czuwania dla wiernych. Inspirując się zarówno świętymi, jak i poprzednimi pokoleniami, arcybiskup wyjaśnił, że stałe czuwanie i modlitwa są kluczowe dla umocnienia wiary i przynoszą zbawienny wpływ na codzienne życie.

Metropolita krakowski w swojej homilii szczególnie zwrócił uwagę na konieczność czujności jako jedną z głównych cech każdego chrześcijanina. Przypomniał słowa Chrystusa, który nakazywał swoim uczniom nieustanne czuwanie i modlenie się. Abp Jędraszewski jako wzór takiej postawy przedstawił św. Barbarę – świętą wyznawaną przez górników. Ta dziewczyna pochodząca z rodziny pogańskiej żyła w czasach brutalnych prześladowań religijnych.

Podczas kazania metropolita krakowski podkreślił, że św. Barbara trwała w swojej wierze, pomimo tortur i szykan. Jej wiara była nie tylko zasługą osobistej determinacji, ale także zdolności do logicznego myślenia i interpretowania objawień. Zaznaczył, że św. Barbara cieszy się wielkim kultem, a jej wstawiennictwo było i jest nadal źródłem nadziei dla tych, którzy modlą się o szczęście i ochronę.

Abp Jędraszewski podkreślił na zakończenie, że św. Barbara jest doskonałym przykładem mądrej wiary i postawy czuwania wynikającej z tej mądrości. W dniu, gdy cała załoga Kopalni Soli w Wieliczce powierza sobie jej opiekę, arcybiskup Krakowa uczcił pamięć wszystkich tych, którzy czuwają.