Na początku grudnia, dokładnie pierwszego dnia miesiąca, załoga Kopalni Soli „Wieliczka” z radością obchodziła coroczne święto Barbórki. W tym dniu, pracownicy kopalni oraz zaproszeni goście zgromadzili się na uroczystym nabożeństwie, które miało miejsce w kaplicy dedykowanej św. Kindze. Przewodnictwo nad Mszą Świętą sprawował arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Diecezji Krakowskiej.

Po zakończeniu ceremonii religijnej, wszyscy uczestnicy przenieśli się do komory o nazwie „Warszawa”, gdzie odbywała się tradycyjna akademia barbórkowa.

Podczas kazania wygłoszonego podczas tego święta, abp Jędraszewski nawiązał do tematu mądrości i czujności. W swych słowach podkreślił, że to właśnie mądrość pozwala nam dostrzegać Boga w pięknie otaczającego nas świata. Metropolita Krakowski przywołał również postać św. Barbary – patronki górników, ukazując ją jako symbol chrześcijańskiej mądrości i czujności.

Arcybiskup zwrócił uwagę na to, jak specyficzne warunki pracy pod ziemią kształtują percepcję piękna – niekiedy jest to piękno niebezpiecznego żywiołu, innym razem piękno materii przekształconej przez talent górników. Wskazał na solne rzeźby jako wyraz tego piękna i świadectwo wiary pracowników kopalni. W swoim kazaniu zaznaczył, że styczność z solą inspiruje ludzi do wyrażania swojej religijności poprzez tworzenie rzeźb przedstawiających świętych i Chrystusa.