Na tle zimowego wieczoru, 4 grudnia, atmosfera pełna ciepła i społecznościowej solidarności zawisła nad Wielicką Mediateką. Miejscowi mieszkańcy i odwiedzający goście zgromadzili się na niecodziennym wydarzeniu zatytułowanym „W garderobie historii”, aby świętować Barbórkę – tradycyjne święto górników.

Początek świątecznego wieczoru napełnił serca obecnych szczerymi życzeniami skierowanymi do braci górniczych i ich bliskich. Artur Kozioł, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, podkreślał trud i poświęcenie zawodu górniczego. Zaznaczył również, że specjalny charakter tego dnia sprawia, że górnicy przywdziewają swoje najlepsze stroje, aby oddać hołd swojej patronce, świętej Barbarze, i podziękować za jej opiekę oraz za możliwość wykonywania swojej pracy.

Burmistrz Kozioł przypomniał o ciężkim trudzie górniczym, wykonywanym na wielokilometrowych trasach podziemnych chodników, a także o nieustannej trosce i niepewności związanej z tym zawodem. Zwrócił uwagę, że prawdziwe doświadczenie górnicze jest trudne do zrozumienia dla osób, które miały kontakt z kopalnią soli jedynie podczas turystycznych wizyt. Podkreślił wartość osobistego doświadczenia pracy górników, których zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo kopalni oraz miasta.

Na koniec swojego przemówienia, Burmistrz Wieliczki wyraził szczególne podziękowania dla tych, którzy codziennie dbają o bezpieczeństwo miasta i jego mieszkańców oraz tych, którzy serdecznie witają gości odwiedzających Wieliczkę z całego świata. Zakończył życzeniem opieki świętej Barbary nad wszystkimi mieszkańcami, a zwłaszcza nad górnikami.