Planowana na 7 grudnia zbiórka krwi w historycznym obiekcie – Kopalni Soli „Wieliczka” – odbędzie się na głębokości 135 metrów, w urokliwej komorze nazwanej na cześć Jana Haluszki. W tym wyjątkowym miejscu dawcy będą mieli okazję oddać krew.

Inicjatywa zatytułowana „Podaruj krew, podaruj życie”, organizowana nieprzerwanie od 2016 roku w Kopalni, przyczyniła się do zebrania ponad 800 litrów tego nieocenionego płynu. Honorowi dawcy zgromadzeni w Wieliczce spotykają się tam dwa razy do roku – raz latem i raz zimą. Aktualna zimowa edycja zaplanowana jest od 10:00 do 16:00. Dostęp do kopalni zapewniony jest przez szyb Daniłowicza co pół godziny, począwszy od 9:00 a skończywszy o 14:00. Każdy uczestnik będzie miał zapewniony posiłek regeneracyjny oraz bilet do zwiedzania Trasy Turystycznej.

Za organizację akcji „Podaruj krew, podaruj życie” odpowiada MK NSZZ „Solidarność” działający przy Kopalni Soli „Wieliczka”. Wspólnie z nimi, w roli współorganizatorów, występują Kopalnia Soli „Wieliczka” oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Wsparcie dla całego przedsięwzięcia oferuje także lokalny Klub HDK.

Wszyscy zdrowi dorośli, którzy przekroczyli 18. rok życia, ale nie osiągnęli jeszcze 65., są mile widziani jako dawcy krwi. Warto jednak zapoznać się z listą przeciwwskazań – niektóre z nich są tymczasowe (np. świeżo wykonany tatuaż czy niedawna ekstrakcja zęba), a inne są stałe (np. choroby autoimmunologiczne). Przed oddaniem krwi przeprowadzany jest dokładny wywiad medyczny i badania wstępne. Każdy dawca oddaje jedną jednostkę krwi, czyli 450 ml.