Artur Kozioł, burmistrz Wieliczki, był jednym z uczestników międzynarodowej konferencji w Ankonie, której głównym celem było promowanie współpracy międzynarodowej dla globalnego pokoju. Wydarzenie to miało miejsce przy grobie św. Franciszka z Asyżu, gdzie symboliczną lampkę oliwną przekazano ojcu Ibrahimowi Faltasowi, wikariuszowi generalnemu Kustodii Ziemi Świętej.

Konferencja „Wołanie o Pokój” zgromadziła 8 marca samorządowców z różnych zakątków globu, w tym prezydentów regionów, burmistrzów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Spotkanie organizowane przez Włoski Związek Miast stanowiło okazję do wymiany idei i inicjatyw skierowanych na promowanie pokoju na świecie.

Artur Kozioł podkreślił, że role społeczności lokalnych jest nieoceniona w kontekście budowania relacji międzynarodowych. To właśnie te społeczności składają się z osób pochodzących z różnych krajów, w tym tych, którzy uciekli przed horrorem wojny. Burmistrz Wieliczki przypomniał, że większość z tych ludzi po zakończeniu konfliktów wróci do swoich krajów, aby przyczynić się do odbudowy swoich miast i wsi.

Nadto, zaznaczył on, że samorządy poprzez różnorodne inicjatywy wspierają obywateli innych krajów, którzy stali się mieszkańcami miast. Kluczowe jest tutaj prowadzenie skoordynowanych działań oraz realizacja wspólnych projektów takich jak np. Centra dla Uchodźców. Wsparcie w obszarze edukacji na wszystkich poziomach czy pomoc w kształceniu zawodowym to kolejne istotne elementy wpływające na integrację imigrantów.