Rekordowe środki finansowe od rządu umożliwią Zielonym Autobusom połączenie Wieliczki z sąsiednimi społecznościami. Wojewoda Krzysztof Klęczar i burmistrz Artur Kozioł dzisiaj oficjalnie podpisali umowę dofinansowania dla lokalnej komunikacji w Wieliczce.

19 marca, w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar zarządził podpisanie 28 umów na dofinansowanie lokalnych usług autobusowych za pośrednictwem Funduszu autobusowego. Niektóre z tych planów obejmują nawet dziesięć lat funkcjonowania lokalnej komunikacji. Ta zmiana ma kluczowe znaczenie dla organizatorów publicznego transportu i jednocześnie stanowi możliwość utrzymania lokalnych tras autobusowych na dłużej.

Wojewoda Małopolski zwracał uwagę na wprowadzenie wieloletnich zadań dofinansowanych za pośrednictwem Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, jako innowacyjne rozwiązanie. Okres finansowania linii autobusowych może teraz przekraczać jeden rok budżetowy, a w niektórych przypadkach może wynosić nawet 10 lat. Dzięki temu organizatorzy usług mogą zapewnić większą stabilność swoich projektów. Wojewoda podkreślał też, że długoterminowe planowanie jest niezwykle ważne dla każdej jednostki samorządu terytorialnego.