Na terenie Kopalni Soli „Wieliczka”, w sobotę 16 marca, miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Droga Krzyżowa, którą zorganizował oddział Nowego Targu NSZZ „Solidarność” zgromadziła na swoim szlaku liczne osoby.

Przed rozpoczęciem Drogi Krzyżowej, odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny. Nabożeństwo gromadziło prawie 100 wiernych.

Ksiądz Władysław Palmowski, kapelan Solidarności z Małopolski, w czasie homilii poruszył tematykę duchową i społeczną. Podkreślał znaczenie pytania: jaki jest cel odrzucania Boga z naszego indywidualnego bycia oraz z życia całego Narodu? Zwrócił uwagę na konieczność refleksji nad swoim postępowaniem w okresie Wielkiego Postu.

Jego homilia skupiała się na kwestii istoty prawdy i racji. Nawiązał do faryzeuszy, którzy skazując Chrystusa na śmierć, zależeli tylko od zdobycia racji, a nie prawdziwej prawdy. Dla nich nauki Chrystusa były zagrożeniem. Ksiądz Palmowski zauważył, że podobne zachowanie można zaobserwować u współczesnych przeciwników wiary. Wyraził opinię, że często nie dążą oni do prawdy, ale do racji, ignorując potrzebę poszukiwania odpowiedzi i zadawania pytań.