W Wieliczce obchodzono 79. Rocznicę zagłady Żydów wielickich. Zagłada miała miejsce w 1942 roku, gdy zwolennicy Hitlera zamordowali tu tysiące osób pochodzenia żydowskiego.

Żeby zachować pamięć o tych wydarzeniach, władze miasta zorganizowały uroczystości na Rynku Górnym w Wieliczce oraz w Grabówkach na kirkucie. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem nie tylko władz miasta i powiatu ale też mieszkańców Wieliczki i okolic.

Ostatnim śladem po przeprowadzonej przez hitlerowskich Niemców zagładzie jest tzw. czarna księga. Stanowi ona prowadzony przez zaborców rejestr mieszkańców Wieliczki pochodzenia żydowskiego. Zawiera on ponad 4000 nazwisk. Czarna księga została odnaleziona w 2018 roku na strychu urzędu miasta podczas remontu. 27 sierpnia 1942 roku

W zachowanych przekazach dzień 27 sierpnia 1942 roku był tragiczny w skutkach dla żydowskiej ludności. Szacuje się, że ocalało tylko około stu osób.

Niemcy zapowiedzieli utworzenie getta w Wieliczce, dlatego też kazali zgromadzić się okolicznym Żydom w miasteczku. Hitlerowcy jednak otoczyli miasto i zabrali ponad 10 000 osób. Ich los różnie się potoczył – około tysiąca osób rozstrzelano, większość przewieziono do obozu w Bełżcu.

W celu upamiętnienia trudnych losów wielickich Żydów, Rynek Wieliczki milknie razem z mieszkańcami. Powstaje chwila na zadumę oraz wspomnienie nazwisk zawartych w czarnej księdze. Również na Grabówkach pamięć o tragicznych wydarzeniach jest żywa, o czym świadczy pomnik przy kirkucie. Zbudowany w latach 60. XX wieku jest miejscem, w którym można zapalić znicz pamiętając o rocznicy zagłady. Kolejnym miejscem jest wmurowana tablica pamiątkowa w rynku, przy której składane są co roku kwiaty.

Działania władz miasta docenił też przewodniczący Żydowskiej Gminy Wyznaniowej z Krakowa, Tadeusz Jakubowicz. Jego bliscy mieszkali i zginęli w Wieliczce podczas pamiętnych wydarzeń w 1942 roku.