Po apel o budowę trzeciego zjazdu z autostrady A4 do Tarnowa wystosowany przez parlamentarzystę, pojawiają się nadzieje na poprawę sytuacji gospodarczej tego miasta. Piotr Górnikiewicz, poseł na Sejm, podkreślił tendencję spadkową liczby mieszkańców Tarnowa, która utrzymuje się już od kilkunastu lat. Zauważył, że wielu młodych i wykształconych ludzi opuszcza miasto w poszukiwaniu pracy i lepszego standardu życia, nie widząc dla siebie przyszłości w rodzinnym mieście. Mimo szeregu inicjatyw podejmowanych przez kolejnych prezydentów, radnych, firmy czy stowarzyszenia, rozwój Tarnowa nie przebiega w tempie satysfakcjonującym większość mieszkańców.

Wielkie nadzieje wiązano z autostradą A4 prowadzącą do Tarnowa. Niestety, jak dotąd nie doprowadziła ona do napływu istotnych inwestorów. Poseł Górnikiewicz wskazał jako jedną z przyczyn tego stanu brak dużych, dobrze skomunikowanych i uzbrojonych terenów inwestycyjnych w mieście. Jego zdaniem, rozwiązaniem mogłaby być budowa trzeciego zjazdu z A4 na terenie Tarnowa, w okolicach skrzyżowania z ulicą Niedomicką.

Górnikiewicz zaproponował, aby nowa droga, najlepiej dwujezdniowa i czteropasmowa, biegła wzdłuż autostrady do terenów należących do Skarbu Państwa, znajdujących się we wieczystym użytkowaniu jednego właściciela. W dalszym ciągu sugeruje on prowadzenie trasy na południe, wzdłuż drogi technicznej i estakady odprowadzającej uwodnione odpady popiołu i żużla z elektrociepłowni EC II Grupy Azoty do składowiska odpadów „za rzeką Białą”. Te tereny również są własnością Skarbu Państwa i znajdują się we wieczystym użytkowaniu jednego podmiotu.