Zabytkowe kopalnie często oceniane są przez pryzmat ilości odwiedzających je turystów. W tym kontekście, miejscem, które gromadzi najwięcej zwiedzających, jest niewątpliwie Wieliczka. Jednak rok 2023 był dla niej wyjątkowy nie tylko ze względu na frekwencję turystyczną, ale również na ilość przeprowadzonych prac konserwacyjnych. Należy bowiem podkreślić, że nawet w miejscach takich jak kopalnie, które nie prowadzą już aktywnego wydobycia, niezbędne są regularne prace górnicze.

Wieliczka w 2023 roku obchodziła 45-lecie swojej obecności na prestiżowej Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ten rok był także ważny z innego powodu – po raz pierwszy od końca II wojny światowej, licznik odwiedzających przekroczył magiczną liczbę 50 milionów. Ta wyjątkowa chwila miała miejsce we wrześniu.

Ogromna liczba turystów odwiedziła Wieliczkę w ciągu ostatniego roku. Kopalnia, która jest jednym z najbardziej znanych polskich zabytków, przyciągnęła prawie 1 mln 518 tys. zwiedzających, co stanowi wzrost o 36 proc. w porównaniu z rokiem 2022.

– Od rekordu ustanowionego przed pandemią (1 mln 862 tys. osób w 2019 r.) dzieli nas jedynie 18,4 proc., co dowodzi, że ruch turystyczny w kopalni na dobre się już odbudował – podsumował Paweł Nowak, prezes Kopalni Soli Wieliczka.