Trzy rumuńskie kopalnie soli otworzą swoje drzwi dla wystawy, która poświęcona jest historii wydobycia i użycia soli w Wieliczce, od starożytności po czasy współczesne. To wszystko jest częścią międzynarodowego inicjatywy o nazwie „Łączy nas sól – tradycje górnicze i współczesna turystyka”.

Małgorzata Bogucka, reprezentująca Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka – jednego z organizatorów tej akcji, podzieliła się szczegółami na konferencji prasowej w czwartek. Projekt jest realizowany przy współpracy z rumuńskim państwowym przedsiębiorstwem Salrom, właściciel trzech kopalń soli: Kaczyka, Praid i Slanic Prahova. Dodatkowo wsparcia udzielił Związek Polaków w Rumunii.

Oś projektu stanowi planszowa prezentacja „Salina Wielicka w Polsce”, ukazująca rozwój górnictwa solnego w Wieliczce od początków do dnia dzisiejszego. Żupy Krakowskie to jedne z najstarszych europejskich firm górniczych kontynuujących działalność do teraz. Ich flagowy obiekt, Kopalnia Soli Wieliczka, trafiła na pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO już w 1978 roku, zaś Zamek Żupny – dawne centrum zarządu – wraz z Kopalnią Soli Bochnia doczekały się tego zaszczytu w 2013 roku.

Wystawa „Salina Wielicka w Polsce” będzie dostępna do zwiedzenia w trzech lokalizacjach w Rumunii: Kaczyka (od 2 lipca do 10 sierpnia), Praid (od 12 sierpnia do 11 października) oraz Slănic Prahova (od 13 października do 14 grudnia).

Podczas spotkania z dziennikarzami, organizatorzy podkreślili, że inspiracją dla całego przedsięwzięcia były historyczne powiązania pomiędzy polskimi a rumuńskimi górnictwem solnym, które datować można na 80. lata XVIII wieku. To wtedy polscy górnicy z kopalń w Bochni i Wieliczce pomagali uruchomić produkcję soli w Kaczyce.

Projekt został sfinansowany dzięki dotacji od polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Inspirująca.