Plan inwestycyjny dotyczący konstrukcji nowego ronda w Wieliczce został oficjalnie zatwierdzony przez Ministra Infrastruktury. Lokalizacja przewidziana na budowę ronda znajduje się na skrzyżowaniu drogi krajowej o numerze 94 i drogi gminnej oznaczonej numerem 560900K, zwanej ulicą Powstania Styczniowego.

Skrzyżowanie tych dróg, jest pierwszym po stronie Bochni połączeniem między Wieliczką a drogą krajową, lecz obecna organizacja ruchu utrudnia przejazd. Zastosowane do tej pory rozwiązania nie umożliwiają skrętu w lewo z drogi krajowej DK94 na drogę gminną.

Inwestycja w budowę ronda jest uzasadniona planowanym umiejscowieniem na ulicy Powstania Styczniowego kilku kluczowych instytucji, takich jak Pogotowie Ratunkowe, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej oraz siedziba Komendy Powiatowej Policji. Ograniczenia w dostępie do drogi gminnej mogą stanowić poważne utrudnienie dla służb ratowniczych, zarówno obecnych jak i przyszłych. Nowe rondo nie tylko poprawi dojazd do wspomnianej ulicy, ale także znacznie zwiększy bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Droga krajowa numer 94, biegnąca między Krakowem a Tarnowem, jest alternatywą dla autostrady A4 dla podróżujących na trasie wschód-zachód, zwłaszcza w sytuacjach utrudniających ruch na autostradzie. W miejscu planowanej inwestycji DK94 jest drogą intensywnie eksploatowaną przez pojazdy osobowe i ciężarowe. Pomiar natężenia ruchu przeprowadzony w latach 2020 – 2021 wykazał średnią wartość 5670 pojazdów dziennie (w tym 15% stanowi ruch ciężarowy).