Wśród najważniejszych punktów do rozpatrzenia podczas nadchodzącej sesji Rady Miasta Krakowa, znalazły się kwestie dotyczące nowych lokalizacji dla kasyn, modernizacji systemu kolei aglomeracyjnej, budowy tramwaju dwusystemowego łączącego Wieliczkę z Krakowem oraz zmian w strukturze działania Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Oprócz tego, planowane jest również wysłuchanie informacji ze Straży Miejskiej odnośnie możliwości zlikwidowania porzuconych wraków z krakowskich dróg.

Sesja numer 118 Rady Miasta Krakowa ma zapoczątkować się o godzinie 10:00 dnia 27 września, w Sali Obrad RMK znajdującej się przy placu Wszystkich Świętych 3-4. Radni będą mieli do rozpatrzenia 12 projektów uchwał, wszystkie związane z udzieleniem zgody na otwarcie kasyn. Aktualne przepisy ustawy o grach hazardowych pozwalają na cztery takie miejsca w Krakowie. Na chwilę obecną można je znaleźć przy ul. Kalwaryjskiej 9 – 15, ul. Armii Krajowej 11, ul. Papierniczej 3 oraz na placu Szczepańskim 3. Rada wydała koncesje na prowadzenie tych kasyn w maju 2018, co oznacza, że w tym roku upływa ich ważność, a operatorzy muszą ubiegać się o odnowienie. Pierwszym etapem tego procesu jest uchwalenie przez radę gminy zatwierdzenia lokalizacji kasyna.