Przekazano informację, że miasto Wieliczka zdecydowało się na przekazanie działki o wartości 16 milionów złotych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przeznaczona jest ona pod budowę Szpitala Uniwersyteckiego w Wieliczce. Informacja ta pochodzi od Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce.

Akt notarialny dotyczący tej transakcji został podpisany w magistracie Wieliczki. Sygnatariuszami byli Artur Kozioł, burmistrz miasta i gminy Wieliczka, oraz Joanna Nikodemowicz i Dorota Kłyś, które reprezentowały władze Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Planowane jest nie tylko zbudowanie szpitala i przychodni na tej wartościowej działce o wartości 16 milionów złotych. Ma tam również powstać Centrum Dydaktyczne dla Studentów.

Nadto, przewidziano, że Szpital wraz z przychodnią i centrum dydaktycznym będzie funkcjonować jako część organizacyjna uniwersyteckiego szpitala zlokalizowanego w Krakowie.

Gmina Wieliczka, oprócz przekazania gruntów uczelni, deklarowała również zapewnienie infrastruktury dla terenu. Wśród planów znajduje się przygotowanie systemu zaopatrzenia w wodę, odprowadzanie ścieków, dostarczanie gazu i energii elektrycznej. Dla przyszłych użytkowników obiektu zaplanowano również opracowanie koncepcji rozwiązań komunikacyjnych.