Kolejowe przystanki w miejscowościach Węgrzce Wielkie oraz Kokotów, leżącym przy granicy Krakowa, zostały gruntownie przemienione dzięki postępującej modernizacji linii średnicowej. W Węgrzcach Wielkich powstanie dwóch nowoczesnych peronów jest już faktem. Wyposażone są one w wiaty, windy oraz szereg innych udogodnień, które stały się nieodłącznym elementem odnowionych linii. Podobna metamorfoza zaszła również na stacji Kokotów, gdzie dodatkowo prowadzono prace drogowe związane z budową nowego przejazdu pod torami kolejowymi. Finansowanie na ten projekt pochodzi częściowo z funduszy Unii Europejskiej, a dokładniej z programu CEF „Łącząc Europę”.

Piotr Hamarnik, przedstawiciel PKP Polskich Linii Kolejowych SA, informuje, że budowa przejazdu pod torami bez możliwości kolizji jest już na etapie końcowym. Pozostało jedynie doprowadzenie do końca oznakowania, co nastąpi w najbliższych dniach. Dodaje również, że realizacja tej inwestycji kolejowej umożliwia przeprowadzenie dalszych działań. Mają one na celu zachęcić większą liczbę mieszkańców Wieliczki do korzystania z transportu kolejowego, co zaowocuje mniejszą ilością samochodów wjeżdżających do Krakowa.