Kwesty na ratowanie zabytków cmentarza komunalnego w Wieliczce są organizowane już od 16 lat. Każdego roku 1 listopada na cmentarzu pojawiają się wolontariusze zbierający datki na rzecz prac. W tym roku zbiórka była szczególnie owocna. Imponujący wynik kwesty (ponad 17 tysięcy złotych) może świadczyć o tym, że Polacy nie zapominają o przeszłości i potrafią się dzielić.

140 wolontariuszy zbierało na odnowienie zabytkowych pomników

Jak co roku w akcję zaangażowało się wielu wolontariuszy. Wśród nich było wielu uczniów z miejskich szkół, radni miasta oraz członkowie różnych stowarzyszeń i fundacji. Ich zaangażowanie się opłaciło, bo wynik tegorocznej zbiórki jest rekordowy!

Zebrano 17,7 tysięcy złotych! Pieniądze zostaną w całości wykorzystane na odnowienie i konserwację zabytkowych pomników, których na cmentarzu komunalnym w Wieliczce nie brakuje. Dzięki hojności mieszkańców miasta przyszłe pokolenia będą mogły oglądać zabytki sprzed wielu lat.

Polacy potrafią pomagać innym?

W ostatnich latach zbiórki i kwesty uliczne przeniosły się także do internetu. Większość ludzi zdążyła się już przyzwyczaić do licznych próśb o datki, których jest mnóstwo zwłaszcza w dużych miastach. W internecie zbiórek jest jeszcze więcej, a mimo to zdecydowana większość kończy się sukcesem.

O Polakach można powiedzieć wiele i tak się składa, że stereotypy nie zawsze przedstawiają nas w korzystnym świetle. W niektórych krajach wciąż określa się nas mianem złodziei, a tymczasem okazuje się, że nasze społeczeństwo nie jest tak złe.

Różnego rodzaju zbiórki charytatywne pokazują, że Polacy umieją współczuć i potrafią się dzielić. Wiele osób regularnie wspiera fundacje, czy to na rzecz chorujących, czy na rzecz zwierząt. Mnóstwo ośrodków pomocy utrzymuje się wyłącznie dzięki datkom i dotyczy to przede wszystkim fundacji na rzecz zwierząt.

Warto pomagać innym, jednak warto również uważać i weryfikować cel, na który przeznacza się własne pieniądze. Niektórzy wykorzystują dobre serca i zakładają fałszywe zbiórki, na których się bogacą.