Blisko Węzła Wielickiego, konkretnie na zjeździe z ulicy Krakowskiej w kierunku centrum miasta Wieliczka, drogowcy utworzyli niebezpieczną przeszkodę dla kierujących pojazdami. Bezpośrednio przy chodniku wytyczono ścieżkę przeznaczoną dla rowerzystów, która skutkowała znacznym zawężeniem jezdni.

Wywołało to problem, gdyż nie dokonano odpowiedniego zmienienia oznakowania poziomego na jezdni. To z kolei prowadzi do sytuacji, gdzie kierowcy nadjeżdżają z dużą prędkością i niespodziewanie napotykają na wyniesiony krawężnik oddzielający ścieżkę rowerową od jezdni. Następstwem tej sytuacji jest uszkodzenie ich samochodów, co jest bezpośrednim rezultatem tej niefortunnej infrastrukturalnej zmiany.